Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Moje dieťa nehovorí plynulo, zajakáva sa

Moje dieťa nehovorí plynulo, zajakáva sa

/uploads/articles/6/trumbowyg/zajakavost-jaz.pdf

ZAJAKAVOSŤ (porucha plynulosti reči so začiatkom v detstve):

sa prejavuje nedobrovoľnými pauzami, ktoré narúšajú plynulosť hovorenia a pôsobia rušivo na komunikačný zámer hovoriaceho.

Príznaky zajakavosti môžeme rozdeliť do dvoch oblastí, ktoré spolu súvisia:
1. primárne príznaky: ide o neplynulosti, ktoré počujeme v rečovom prejave (napr. opakovanie hlások, slabík alebo jednoslabičných slov, predlžovanie hlások, nedobrovoľné prerušovanie reči v dôsledku blokov);
2. sekundárne príznaky: patrí sem nadmerná telesná námaha sprevádzajúca hovorenie (napr.: zvýšené svalové napätie, neefektívne prekonávanie blokov „tlačením“/„zápasením“ so slovami, neprirodzená artikulácia alebo mimika - žmurkanie, grimasy, vegetatívne príznaky - zmeny dýchania, začervenanie); únikové alebo vyhýbavé správanie ako dôsledok psychickej tenzie (napr.: neefektívne stratégie vyrovnania sa so zajakavosťou – šepkanie, hovorenie zmeneným hlasom, odmietanie komunikácie; tiež výskyt nepríjemných pocitov sprevádzajúcich hovorenie a samotné prejavy zajakavosti - zvýšená frustrácia, bezmocnosť, úzkosť, obavy, neistota, hanba, hnev v súvislosti s hovorením).

Pre zajakavosť je charakteristická rôzna miera primárnych a sekundárnych príznakov u jednotlivých osôb, ako aj dynamický výskyt prejavov v priebehu ich života.
Zajakavosť je vrodená, je daná genetickou dispozíciou. Až v 90% prípadov sa prejaví v ranom alebo predškolskom veku, vyskytuje sa približne v 5% detskej populácie a asi u 1% dospelých.

Logopéda vyhľadajte v prípade, ak pozorujete výskyt aspoň 2 z nasledujúcich faktorov:

- v rodine sa vyskytovali ťažkosti v oblasti plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť),
- dieťa opakuje slabiky alebo hlásky v slove; predlžuje hlásky v slovách alebo „sa zasekáva v reči“,
- výskyt takýchto typov neplynulostí trvá dlhšie ako 6 mesiacov,
- u dieťaťa sa prejavuje nadmerná telesná námaha alebo zmeny v správaní v súvislosti s hovorením,
- dieťa sa pri výskyte neplynulostí cíti rozrušené,
- neplynulosti sa začali u dieťaťa vyskytovať po 3. roku života,
- pociťujete obavy z pretrvávania ťažkostí.

V našom zariadení pracujeme formou modifikácie zajakavosti. Do procesu sú zapojené nielen deti, ale aj ich rodičia. S rodičmi pracujeme individuálnou aj skupinovou formou. Je štandardné, že našimi klientmi sú deti v ranom veku (dvoj-,trojročné a staršie), ale i deti v školskom veku, adolescenti a dospelí. 

Zaujímavé odkazy:
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/178135/ako-ulahcit-situaciu-ludom-so-zajakavostou
http://centrumlogopedyczne.com.pl/media/
https://www.stutteringhelp.org/

Rozhovor o zajakavosti - mýty a fakty:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/962881

Informácie pre rodičov/dospelých:
https://www.asha.org/public/speech/disorders/stuttering.htm
https://stamma.org/

InterACT- antidiskriminačný program pre deti

Adaptácia testu KiddyCAT