Deti a rodičia | Žiadosť o starostlivosť

Zákonný zástupca (vyplňte všetky položky)
Dieťa (vyplňte všetky položky)
-
Dieťa je/bolo v našej starostlivosti
Dieťa je v inej logopedickej starostlivosti
Je dieťa vystavené aj inému ako slovenskému jazyku po dobu minimálne 12 mesiacov?
Typ zaškolenia (vyberte jednu možnosť)
Žiadam (vyberte jednu možnosť)
Problém dieťaťa (vyberte jeden hlavný problém)
Doplňujúce informácie / stručne popíšte ťažkosti dieťaťa (maximálne 5 viet)
Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva firma osobnyudaj.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.