Deti a rodičia | Moje dieťa má problém

Moje dieťa nehovorí

Moje dieťa nevie povedať všetky hlásky

Moje dieťa nehovorí plynulo, zajakáva sa

Moje dieťa má ťažkosti v škole

Moje dieťa je predškolák a neviem, či môže ísť do školy

Potrebujem zhodnotiť úroveň vývinu a intelektového potenciálu

Moje dieťa má ťažkosti so správaním

Moje dieťa má problémy s rečou a je viacjazyčné

Potrebovali by sme

Len diagnostiku / second opinion - bez následnej terapie

Komplexnú starostlivosť (diagnostika, terapie, kurz/rodičovská skupina)

Poradenstvo rodičovi/konzultáciu online