Deti a rodičia | Moje dieťa má problém

Moje dieťa nehovorí

Moje dieťa rozpráva a/alebo rozumie menej ako jeho rovesníci

Moje dieťa nevie povedať všetky hlásky

Moje dieťa nehovorí plynulo, zajakáva sa

Moje dieťa má ťažkosti v škole

Moje dieťa je predškolák a neviem, či môže ísť do školy

Moje dieťa má problémy s rečou a je viacjazyčné

Potrebujem zhodnotiť úroveň vývinu a intelektového potenciálu

Moje dieťa má ťažkosti so správaním

Potrebovali by sme

Len diagnostiku / second opinion

Komplexnú starostlivosť (aj terapie)

Poradenstvo rodičovi/konzultáciu online