Deti a rodičia | Moje dieťa má problém

Moje dieťa nehovorí

Moje dieťa rozpráva a/alebo rozumie menej ako jeho rovesníci

Moje dieťa nevie povedať všetky hlásky

Moje dieťa nehovorí plynulo, zajakáva sa

Moje dieťa má ťažkosti s čítaním a pravopisom

Moje dieťa potrebuje špeciálnopedagogickú starostlivosť

Informácie k téme biligvizmu

Moje dieťa potrebuje psychologickú starostlivosť

Moje dieťa je predškolák a neviem, či môže ísť do školy

Potrebovali by sme

Orientačné vyšetrenie dieťa v ranom veku (do 30 mesiacov)

Len diagnostiku / second opinion - bez následnej terapie

Komplexnú starostlivosť (diagnostika, terapie, kurz/rodičovská skupina)

Poradenstvo rodičom

Konzultácia