O nás

O nás

Spoločnosť INŠTITÚT DETSKEJ REČI, s.r.o bola založená v roku 2006 a je zriaďovateľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči, ktoré je od roku 2007 zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky (rozhodnutím číslo CD-2006-6927/17584-2:096).

Inštitút založili tri logopedičky: Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková a Hana Laciková. Všetky tri sa podieľali a podieľajú na vedeckých projektoch, vzdelávaní študentov, kolegov logopédov a iných odborníkov, publikovali a naďalej publikujú odborné vedecké články, štúdie, majú bohaté praktické skúsenosti získané doma a v zahraničí. Svoje skúsenosti a víziu vkladajú do kvalitnej práce s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Filozofia Inštitútu detskej reči sa zakladá na princípe ranej intervencie, teda primeranej včasnej pomoci. Ako prví na Slovensku sme začali používať prístup centra HANEN pre prácu s rodičmi v oblasti ranej intervencie, Laheyovej model v oblasti ranej intervencie, "Floor time" prístup v oblasti vývinových porúch, prístup modifikácie zajakavosti MINI KIDS, prístup PCI Michael Palin centra; implementáciu modelu ICF v oblasti porúch plynulosti reči, metódu dynamického interaktívneho čítania, či metódu Storytelling - Story Acting a cielené stratégie učenia pre deti v školskom veku.

Inštitút detskej reči je tiež miestom pre vzdelávanie odborníkov, pedagógov, študentov prezenčne ale aj formou webinárov.