Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu

Deti

Interaktívne čítanie pre školákov - kurz pre čitateľov  (2. a 3. ročník)

Interaktívne čítanie pre školákov - kurz pre čitateľov (2. a 3. ročník)

pripravujeme

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky

Pre predškolákov 1x týždenne, pripravujeme

Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz o 2x týždenne (od 8.00-9.30 hod. ) - pripravujeme

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Kurz je pripravujeme 02/2022

Kurz predškolskej prípravy -  logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Pripravujeme: 1x týždenne - 5-6 stretnutí.

Psychologická predškola - príprava na školu

Psychologická predškola - príprava na školu

Pripravujeme 02/2022

Rodičia

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

Webinár pre  starých rodičov  a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre starých rodičov a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)