Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu

Deti

Otvorené stretnutia pre deti so zajakavosťou

Otvorené stretnutia pre deti so zajakavosťou

Najbližšie stretnutie v piatok: 14.6. 2024, od 16.00 - 17.15

Psychologická a špeciálnopedagogická predškola - príprava na školu

Psychologická a špeciálnopedagogická predškola - príprava na školu

Termín kurzu od 14.5 -11.6.2024, vždy v utorok od 8.15 - 9.30 hod. Registrácia uzatvorená.

Preventívny program InterACT -učí o odlišnostiach medzi ľuďmi s dôrazom na zajakavosť.

Preventívny program InterACT -učí o odlišnostiach medzi ľuďmi s dôrazom na zajakavosť.

V prípade záujmu o realizovanie PREVENTÍVNEHO programu vo vašej MŠ alebo ZŠ v BA 1 - prosím registrujete sa.

Stratégie práce s textom pre mladších školákov III. ( 3. – 4. ročník ZŠ)

Stratégie práce s textom pre mladších školákov III. ( 3. – 4. ročník ZŠ)

Kurz sa zameriava na osvojovanie efektívnych stratégií učenia. Termíny 5 stretnutí: prvé 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6. 2024 vo štvrtky v čase od 16:00 – 17:00 hod. Registrácia zatvorená.

Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov

Pre žiakov na druhom stupni (7. - 9. ročník) základnej školy s rečovými a jazykovými ťažkosťami. Skupina plánovaná od 4.4. 2024 raz týždenne čas 15.00 - 16.30 spolu 13. stretnutí. Registrácia do 2.4.2024.

Kurz pre deti do 5 rokov - Jazykový program

Kurz pre deti do 5 rokov - Jazykový program

1x v týždni, začíname 8.4.2024 , ukončenie kurzu 13.5.2024, vždy v pondelok od 8 - 9 hod, celkovo 6 stretnutí. Registrácia ukončená.

Tréning fonematického uvedomovania

Tréning fonematického uvedomovania

Kurz realizujeme 1 x v týždni - v trvaní 50 min. , v stredy od 8.00 - 8.50, ZMENA od 7.2.2024 - 26.6. 2024 (okrem jarných prázdnin 6.3.2024, 8.5.2024). Registrácia zatvorená.

Kurz stimulácie pozornosti

Kurz stimulácie pozornosti

pre predškolákov . Trvanie kurzu - ZMENA - od 6.2.2024 - 23.4.2024, teda 10 stretnutí po 45 minút (o 8.15 hod.) , v intenzite 1x do týždňa, vždy v utorok (okrem 5.3. a 2.4.2024).

Skupina pre deti so zajakavosťou v mladšom školskom veku

Skupina pre deti so zajakavosťou v mladšom školskom veku

5 stretnutí (raz za dva týždne), v termínoch 13.10.; 27.10.; 10.11.; 24.11.2023 ; 8.12.2023 od 14.00 - 15.30 hod.

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Kurz pre predškolákov a deti s predĺženým predprimárnym vzdelávaním 8 stretnutí - v utorky o 14.00 , ZMENA od 6.2.2024 do 9.4.2024 (okrem 2.4. a 5.3.2024)

Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz interaktívneho čítania 1

Termín: v stredu a v piatok (2x týždenne, 6 týždňov) od 22.11.2023 - 17.1.2024 (okrem 22.12, 27.12, 29.12.2023 a 3.1, ?5.1.2024) o 8.30 - 10.00.

Rozvíjanie čítania s porozumením (pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Rozvíjanie čítania s porozumením (pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Kurz sa zameriava na rozvíjanie viaczložkového porozumenia.

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Kurz začína 10.10.2023 v utorok o 8.00 -8.45 hod., 8 stretnutí , vždy v utorok do 5.12.2023 - vrátane (okrem 31.10.2023).

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

pripravujeme

Kurz fonematického uvedomovania podľa Nového šlabikára pre deti v predškolskom veku

Kurz fonematického uvedomovania podľa Nového šlabikára pre deti v predškolskom veku

pripravujeme

Skupina pre deti s úzkostným ladením

Skupina pre deti s úzkostným ladením

pripravujeme

Rodičia

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou - pripravujeme

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou - pripravujeme

Webinár pre  starých rodičov  a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre starých rodičov a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)