Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu

Deti

Kurz predškolskej prípravy -  logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (online)

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (online)

Každý utorok od 13.4.2021 o 15.00

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky

Kurz interaktívneho čítania

Rodičia

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou