Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu

Deti

Skupina pre deti so zajakavosťou v mladšom školskom veku

Skupina pre deti so zajakavosťou v mladšom školskom veku

5 stretnutí (raz za dva týždne), v termínoch 29.9.; 13.10.; 27.10.; 10.11.; 24.11.2023 od 14.00 - 15.30 hod.

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Kurz začína 10.10.2023 v utorok o 8.00 -8.45 hod., 8 stretnutí , vždy v utorok do 5.12.2023 - vrátane (okrem 31.10.2023). Registrácia otvorená do 25.9.2023.

Tréning fonematického uvedomovania

Tréning fonematického uvedomovania

Kurz realizujeme 2x v týždni po 45 min., vždy v pondelky a stredy o 14.30, začína v 2.10.2023 - 31.1. 2024 (okrem jesenných prázdnin 30.10. a 1.11.2023 a Vianočných prázdnin 25.12.2023 - 7.1.2024). Registrácia ukončená.

Otvorené stretnutia pre deti so zajakavosťou

Otvorené stretnutia pre deti so zajakavosťou

Najbližšie stretnutie v piatok: 29.9.2023, od 16.00 - 17.15 Registrácia potrebná do 25.9.2023

Kurz pre deti do 5 rokov - Jazykový program

Kurz pre deti do 5 rokov - Jazykový program

1x v týždni, v utoroky od 8.00 - 9.00. Kurz má 6 stretnutí a začína 19.9 2023. Kurz je obsadený.

Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz je 2x týždenne: - pripravujeme

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

pripravujeme

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Kurz pripravujeme.

Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. ( 2. – 3. ročník ZŠ)

Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. ( 2. – 3. ročník ZŠ)

Kurz sa zameriava na osvojovanie efektívnych stratégií učenia. Registrácia ukončená.

Rozvíjanie čítania s porozumením (pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Rozvíjanie čítania s porozumením (pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Kurz sa zameriava na prácu s literárnym textom a rozvíjanie viaczložkového . Registrácia ukončená.

Kurz fonematického uvedomovania podľa Nového šlabikára pre deti v predškolskom veku

Kurz fonematického uvedomovania podľa Nového šlabikára pre deti v predškolskom veku

pripravujeme

Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov

Pre žiakov na druhom stupni základnej školy s rečovými a jazykovými ťažkosťami, prípadne s dyslexiou. Skupinap rebieha.

Skupina pre deti s úzkostným ladením

Skupina pre deti s úzkostným ladením

pripravujeme

Psychologická predškola - príprava na školu

Psychologická predškola - príprava na školu

január 2024

Rodičia

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

Webinár pre  starých rodičov  a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre starých rodičov a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)