Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu

Deti

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 1

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 1

Pripravujeme od 18. januára, 8 týždňov - vždy v stredu od 15.10 - 16.00 hod. Registrácia otvorená do 9.1.2023.

Rozvíjanie čítania s porozumením (odporúčané pre školákov v 2. – 4. ročníku ZŠ)

Rozvíjanie čítania s porozumením (odporúčané pre školákov v 2. – 4. ročníku ZŠ)

kurz má 6 stretnutí, vo štvrtky od 15.15-16.15 hod. od 3.11-15.12.2022 Prebieha.

Skupina pre deti so zajakavosťou v školskom veku

Skupina pre deti so zajakavosťou v školskom veku

5 týždňov, v piatky od 15.30 – 17.30 hod. od 4.11 – 2.12.2022. Prebieha..

Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. (odporúčané pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. (odporúčané pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

kurz otvárame od 3.11, - 15.12.2022 - 6 stretnutí, vo štvrtky od 16.30 -17.30 hod. Kurz prebieha.

Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov

Pre žiakov na druhom stupni základnej školy s rečovými a jazykovými ťažkosťami, prípadne s dyslexiou. Skupinap rebieha.

Tréning fonematického uvedomovania

Tréning fonematického uvedomovania

Začiatok kurzu v stredu 21.9.2022 - do 11.1.2023 ( 2x v týždni ) - v pondelok/ v stredu od 15.00 - 15.45 hod. Registrácia uzatvorená.

Skupina pre deti s úzkostným ladením

Skupina pre deti s úzkostným ladením

pripravujeme od 10.10.2022, v pondeloky (6x) od 8.15 - 9.45 hod. Skupina obsadená.

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

- začiatok kurzu 20.9.2022 v utorky (8 týždňov) o 8.30 -9.20 hod. Prebieha.

Psychologická predškola - príprava na školu

Psychologická predškola - príprava na školu

január 2023

Kurz predškolskej prípravy -  logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Pripravujeme: 1x týždenne

Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz interaktívneho čítania 1

2x týždenne (pripravujeme-januar 2023 )

Rodičia

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Webinár pre  starých rodičov  a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre starých rodičov a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)