Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu

Deti

Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. ( 2. – 3. ročník ZŠ)

Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. ( 2. – 3. ročník ZŠ)

Kurz sa zameriava na osvojovanie efektívnych stratégií učenia. Registrácia otvorená do 28.3.2023. Termíny (viď nižšie).

Rozvíjanie čítania s porozumením (pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Rozvíjanie čítania s porozumením (pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Kurz sa zameriava na prácu s literárnym textom a rozvíjanie viaczložkového . Registrácia otvorená do 23.3.2023, je záväzná. Termíny (viď nižšie).

Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz je 2x týždenne: v stredy a piatky, od 8.00-9.30 hod. od piatka 31.3.20223 - 19.5.2023 okrem 7.4, 21.4, 12.5.2023 - spolu 12 stretnutí. Registrácia otvorená do stredy 22.3.2023, je záväzná!

Otvorené stretnutia pre deti so zajakavosťou

Otvorené stretnutia pre deti so zajakavosťou

Najbližšie stretnutie v piatok: 14.4.2023, od 16.00 - 17.15 Registrácia potrebná do 12.4.2023

Kurz predškolskej prípravy -  logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Pripravujeme: 1x týždenne

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 1

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 1

Pripravujeme od 18. januára, 8 týždňov - vždy v stredu od 15.10 - 16.00 hod.

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

- začiatok kurzu 20.9.2022 v utorky (8 týždňov) o 8.30 -9.20 hod. Prebieha.

Kurz fonematického uvedomovania podľa Nového šlabikára pre deti v predškolskom veku

Kurz fonematického uvedomovania podľa Nového šlabikára pre deti v predškolskom veku

Začiatok kurzu v stredu 1.3.2023 - do 7.6.2023 ( 1x v týždni ) - v stredu od 15.00 - 15.45 hod.

Skupina pre deti so zajakavosťou v školskom veku

Skupina pre deti so zajakavosťou v školskom veku

5 týždňov, jeseň 2023

Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov

Pre žiakov na druhom stupni základnej školy s rečovými a jazykovými ťažkosťami, prípadne s dyslexiou. Skupinap rebieha.

Tréning fonematického uvedomovania

Tréning fonematického uvedomovania

Začiatok kurzu v stredu 21.9.2022 - do 11.1.2023 ( 2x v týždni ) - v pondelok/ v stredu od 15.00 - 15.45 hod. Registrácia uzatvorená.

Skupina pre deti s úzkostným ladením

Skupina pre deti s úzkostným ladením

pripravujeme od 10.10.2022, v pondeloky (6x) od 8.15 - 9.45 hod. Skupina obsadená.

Psychologická predškola - príprava na školu

Psychologická predškola - príprava na školu

január 2023

Rodičia

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie od 17.4.2023

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie od 17.4.2023

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou od 23.5.2023

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou od 23.5.2023

Webinár pre  starých rodičov  a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre starých rodičov a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)