Odborníci | O nás

O nás

Sme dvanásťčlenný tím odborných pracovníkov logopédov a psychológov. Každý z nás sa cielene špecializuje na niektorú z oblastí narušenej komunikačnej schopnosti a v tejto oblasti vzdelávame odborníkov i študentov logopédie.

Viac ako 15 rokov sa venujeme viacerým oblastiam logopédie: ranej logopedickej intervencii, vývinovej jazykovej poruche, poruchám zvukovej roviny reči  (artikulačným a fonologickým ťažkostiam),  poruchám  plynulosti reči, poruchám čítania a pravopisu. V týchto  oblastiach zároveň poskytujeme individuálnu a skupinovú supervíziu. 

Participujeme na konferenciách a vedeckých projektoch doma aj v zahraničí ako aj na vzdelávaní odborníkov. Publikujeme odborné články a sme členmi viacerých medzinárodných výskumných tímov.