Povedali o nás / My sme povedali

Články

Skúsenosť rodičov

Skúsenosť rodičov

s terapiou zajakovosti v našom centre.

Povedali účastníci webinára o zajakavosti 1

Povedali účastníci webinára o zajakavosti 1

O zajakavosti pretrváva ešte stále veľa mýtov...

O zajakavosti pretrváva ešte stále veľa mýtov...

Rozhovor s našimi logopedičkami ku téme : zajakavosť

Logopéd / školský logopéd a jeho úloha v rezorte školstva

Logopéd / školský logopéd a jeho úloha v rezorte školstva

Nový ŠLABIKÁR - výskumne overený

Nový ŠLABIKÁR - výskumne overený

Tréning stratégii komunikácie - OMAMA

Tréning stratégii komunikácie - OMAMA

Rozhovor aj o logopédii a vývine reči

Rozhovor aj o logopédii a vývine reči

Rozhovor s logopédkou Svetlanou Kapalkovou

Dyslexia - aktuálne informácie

Dyslexia - aktuálne informácie

Médiá

Rozhovor o prvých slovách, vývine reči, o zajakavosti, či o dôležitej úlohe jazykových schopností a reči pre čítanie...

Rozhovor o prvých slovách, vývine reči, o zajakavosti, či o dôležitej úlohe jazykových schopností a reči pre čítanie...

Prečo je logopéd potrebný v posudzovaní pripravenosti dieťaťa na školu?

Prečo je logopéd potrebný v posudzovaní pripravenosti dieťaťa na školu?

Ako podporovať rečové a jazykové schopnosti predškolákov? Kedy vyhľadať logopedickú pomoc? Na otázky odpovedá naša pani logopedička.

Rozhovor o vývine reči a logopédii

Rozhovor o vývine reči a logopédii

Rozhovor o efektívnej podpore vývinu reči

Rozhovor o efektívnej podpore vývinu reči

Rozhovor - mýty o zajakavosti

Rozhovor - mýty o zajakavosti