Naši špecialisti

Mgr. Hana LACIKOVÁ, PhD.

Mgr. Hana LACIKOVÁ, PhD.

doc. Svetlana KAPALKOVÁ, PhD.

doc. Svetlana KAPALKOVÁ, PhD.

Mgr. Oľga TOKÁROVÁ, PhD.

Mgr. Oľga TOKÁROVÁ, PhD.

PhDr. Lucia PALUGYAYOVÁ

PhDr. Lucia PALUGYAYOVÁ

Mgr. Michaela HRMOVÁ ADAMIKOVÁ

Mgr. Michaela HRMOVÁ ADAMIKOVÁ

Mgr. Kristína SCHWEIGHOFEROVÁ

Mgr. Kristína SCHWEIGHOFEROVÁ

Mgr. Mária RUHALOVSKÁ

Mgr. Mária RUHALOVSKÁ

Mgr. Simona CSÓKOVÁ

Mgr. Simona CSÓKOVÁ

Mgr. art. Mgr. Martina ZUBÁKOVÁ PEREGRINOVÁ, PhD.

Mgr. art. Mgr. Martina ZUBÁKOVÁ PEREGRINOVÁ, PhD.

Mgr. art. Alžbeta HOLLÁ

Mgr. art. Alžbeta HOLLÁ

PhDr. Ing. Jana BRNOVÁ, PhD.

PhDr. Ing. Jana BRNOVÁ, PhD.

Mgr. Anna SATINOVÁ

Mgr. Anna SATINOVÁ

Mgr. Alexandra TUPÁ

Mgr. Alexandra TUPÁ