Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Kurz je pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob ako naštartovať komunikáciu a efektívne komunikovať so svojimi deťmi. Pozostáva zo 4 stretnutí v rozsahu cca 2,5 hod. prezenčne (mac 6 členov - OP) alebo  aj online formou - podľa epidemiologickej situácie.

V rámci kurzu počas štyroch stretnutí sa rodičia dozvedia informácie o vývinových míľnikoch ako i rizikových faktoroch vo vývine reči.

Podrobne teoreticky, ale najmä prakticky si vyskúšajú niektoré typy komunikačných stratégií so svojím dieťaťom. Na každom stretnutí sa definuje kľúčová domáca úloha, na ktorej rodičia počas nasledujúceho týždňa pracujú. Na začiatku nasledujúceho stretnutia reportujú výsledky svojej domácej práce, reakcie dieťaťa, jeho úspechy/neúspechy. Počas celého kurzu sú vítané otázky a aktivita zo strany rodičov, kurz je realizovaný interaktívnou formou, s podporou mnohých video ukážok.

Stretnutia logopédky s rodičmi sú nevyhnutnou prvou fázou efektívnej terapie a podmienenou súčasťou starostlivosti o dieťa v ranom veku v našom zariadení. 

Maximálny počet rodičov je prezečne 8-10. Online formou 4-6 rodičov. Pri prezenčnej forme postupujeme v súlade s nariadením hygienika: vypísaním vyhlásenia a najmä preukázanie sa očkovaním, alebo potvrdením o prekonaní na COVID 19. 

 V prípade zmeny epidemiologickej situácie sa môže zmeniť prezenčná forma na online formu cez platformu Teams.

Suma: 165 eur.

Bližšie podmienky Vám odošleme emailom po registrácii. alebo Vás bude kontaktovať naša pani logopedička v dohľadnom čase o konkrétnych termínoch kurzov.  Pred začatím kurzu a po jeho skončení rodičia vypĺňajú dotazník Tekos, ktorého vyhodnotenie sa preberie s rodičmi na doplnkovom – piatom stretnutí.