Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Kurz je pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob ako naštartovať komunikáciu a efektívne komunikovať so svojimi deťmi. Pozostáva zo 4 stretnutí v rozsahu cca 2,5 hod.

V rámci kurzu počas štyroch stretnutí sa rodičia dozvedia informácie o vývinových míľnikoch ako i rizikových faktoroch vo vývine reči.

Podrobne teoreticky, ale najmä prakticky si vyskúšajú niektoré typy komunikačných stratégií so svojím dieťaťom. Na každom stretnutí sa definuje kľúčová domáca úloha, na ktorej rodičia počas nasledujúceho týždňa pracujú. Na začiatku nasledujúceho stretnutia reportujú výsledky svojej domácej práce, reakcie dieťaťa, jeho úspechy/neúspechy. Počas celého kurzu sú vítané otázky a aktivita zo strany rodičov, kurz je realizovaný interaktívnou formou, s podporou mnohých video ukážok.

Stretnutia logopédky s rodičmi sú nevyhnutnou prvou fázou efektívnej terapie a podmienenou súčasťou starostlivosti o dieťa v ranom veku v našom zariadení.

Maximálny počet rodičov je 10. Aktuálne realizujeme stretnutia online formou, dva momentálne prebiehajú.

Suma 165 eur.

Bližšie podmienky Vám odošleme emailom po registrácii. Pred začatím kurzu a po jeho skončení rodičia vypĺňajú dotazník Tekos, ktorého vyhodnotenie sa preberie s rodičmi na doplnkovom – piatom stretnutí.