Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Rodičovský kurz Komunikačné stratégie

Kurz je pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob ako naštartovať komunikáciu a efektívne komunikovať so svojimi deťmi. Pozostáva zo 4 stretnutí v rozsahu cca 2,0 hod. a jedného hodnotiaceho stretnutia. Pred začatím kurzu a po jeho skončení rodičia vypĺňajú dotazník Tekos, ktorého vyhodnotenie sa preberie s rodičmi na doplnkovom – piatom stretnutí.

V rámci kurzu počas štyroch stretnutí sa rodičia dozvedia informácie o vývinových míľnikoch ako i rizikových faktoroch vo vývine reči.

Podrobne teoreticky, ale najmä prakticky si vyskúšajú niektoré typy komunikačných stratégií so svojím dieťaťom. Na každom stretnutí sa definuje kľúčová domáca úloha, na ktorej rodičia počas nasledujúceho týždňa pracujú. Na začiatku nasledujúceho stretnutia reportujú výsledky svojej domácej práce, reakcie dieťaťa, jeho úspechy/neúspechy. Počas celého kurzu sú vítané otázky a aktivita zo strany rodičov, kurz je realizovaný interaktívnou formou, s podporou mnohých video ukážok.

Nakoľko nemáme aktuálne kapacitu prijať do starostlivosti deti v ranom veku do 3,5 roka - poskytujeme ako prevenciu tieto kurzy pre rodičov - veľmi efektívne na naštartovanie komunikácie. Online formou max. počet rodičov - 4-5.  

Termín: pripravujeme, 5 za sebou nasledujúcich utorkov.

Suma: 185 eur.

Bližšie podmienky Vám odošleme emailom po registrácii. následne Vás bude kontaktovať naša pani logopedička. 

Pri klientoch v ranom veku - prijatých do komplexnej starostlivosti - je tento kurz pre rodičov nevyhnutnou prvou fázou efektívnej terapie a podmienenou súčasťou starostlivosti o dieťa v ranom veku v našom zariadení.  Maximálny počet rodičov je prezenčne 6 - 8.