Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz pre deti do 5 rokov - Jazykový program

Kurz pre deti do 5 rokov - Jazykový program

Termín: 1x týždenne, vždy utorok od 8 – 9hod, so začiatkom 2.5.2023 – 6.6.2023 (spolu 6 stretnutí). Skupinu vedie logopedička.

Kurz je zameraný na komplexnú stimuláciu jazykových schopností detí vo veku 4 – 5 rokov. V malej skupine sa pri každom stretnutí stimuluje porozumenie, slovná zásoba, gramatický cit, oromotorické schopnosti, fonologické uvedomovanie a naratívne schopnosti detí. V domácom prostredí následne deti pracujú s rodičmi podľa pokynov logopedičky s pomocou poskytnutých podkladov. 

Kurz poskytujeme LEN našim klientom - po dohovore so svojou logopedičkou.  

Registrácia je záväzná. 

Suma: 150 eur