Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz pre deti do 5 rokov - Jazykový program

Kurz pre deti do 5 rokov - Jazykový program

Termín: 1x týždenne, vždy v utorok od 8.00 - 9.00. Spolu 6 stretnutí, v termíne od 19.9.2023 - do 24.10.2023. Skupinu vedie logopedička.

Kurz je zameraný na komplexnú stimuláciu jazykových schopností detí vo veku 4 – 5 rokov. V malej skupine sa pri každom stretnutí stimuluje porozumenie, slovná zásoba, gramatický cit, oromotorické schopnosti, fonologické uvedomovanie a naratívne schopnosti detí. V domácom prostredí následne deti pracujú s rodičmi podľa pokynov logopedičky s pomocou poskytnutých podkladov. 

Kurz poskytujeme LEN našim klientom - po dohovore so svojou logopedičkou.  

Registrácia je záväzná. 

Suma: 150 eur  

Tešíme sa na Vás.