Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Skupina pre deti so zajakavosťou v mladšom školskom veku

Skupina pre deti so zajakavosťou v mladšom školskom veku

Cieľová skupina: Deti s diagnostikovanou zajakavosťou v mladšom školskom veku 1. a 2.ročník, ktoré sú našimi klientmi.

Frekvencia stretnutí je 1 x za dva týždne po 1,5-2 hodiny, po 5 stretnutí, skupinu otvárame pri počte 4-5 detí. 

Potrebná je účasť dieťaťa na všetkých stretnutiach. 13.10.; 27.10.; 10.11.;24.11.; 8.12. 2023 od 14.00 - 15.30.

Suma: 225 EUR

Termín:  1x za dva týždne, 5 stretnutí 

Obsah skupinovej terapie: Podpora radosti z komunikácie, transfer používaných techník, využitie rolových hier pre podporu sociálnych kompetencií, vhľadu do svojho prežívania, sebaprijatia, odolnosti voči výsmechu a to všetko v rámci rovesníckej skupiny za podpory logopédov.

Prednosť skupinovej terapie: Deti spoznajú rovesníkov so zajakavosťou, v skupine je možnosť rozvíjať ich interpersonálne vzťahy pomocou skupinovej dynamiky. Stretnutia sú efektívnym transferom a nevyhnutnou etapou kvalitnej terapie zajakavosti.

Tešíme sa na Vás.