Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 1

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 1

Cieľová skupina: deti vo veku 5-6 rokov - predškoláci , 5 - 6 detí v skupinke.

Termín:  stredy od 18.1, 25.1.,1.2, 8.2,15.2 (okrem jarných prázdnin) 1.3. 8.3 a 15.3 , 1x do týždňa - 50 minút so začiatkom 15.10 hod - 16.00 pri plnom počte detí.

Cieľ kurzu: podporiť dieťa na ceste k dosiahnutiu maxima jeho grafomotorického vývinu, aby dokázalo zautomatizovať svoj grafický prejav a mohlo sa zaoberať obsahom, je to ako príprava na písanie. 

V priebehu kurzu sa venujeme stimulačným aktivitám zlepšujúcim úroveň jemnej motoriky a grafomotoriky potrebnej pre budúce zaškolenie, prácou v malej skupinke si deti osvojujú aj dobré pracovné návyky. 

Kurz má 8 intenzívnych stretnutí, vedený je pychologičkou. REGISTRÁCIA je záväzná. 

Pred prvým stretnutím potrebné zaslať vyhlásnie o bezpríznakovosti.

Ďakujeme za pochopenie.

Cena: 190 €