Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 1

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 1


Cieľová skupina: naši klienti vo veku 5-6 rokov - predškoláci a deti s predĺženým predprimárnym vzdelávaním, skupina sa otvára pri minimálnom počte 4 detí. Skupinu vedie špeciálna pedagogička.

Termín:  vo štvrtky (8 stretnutí po 45 min.) - 23.11.2023 - 21.12.2023, 11.1.2024, 18.1. a 25.1.2024. Registrácia na kurz je záväzná.

Cena: 190 €

Cieľ kurzu: podporiť dieťa na ceste k dosiahnutiu maxima jeho grafomotorického vývinu, aby dokázalo zautomatizovať svoj grafický prejav a mohlo sa zaoberať obsahom, je to ako príprava na písanie. V priebehu kurzu sa venujeme stimulačným aktivitám zlepšujúcim úroveň jemnej motoriky a grafomotoriky potrebnej pre budúce zaškolenie, prácou v malej skupinke si deti osvojujú aj dobré pracovné návyky. 

V prípade neúčasti dieťaťa na hodine mu budú poskytnuté materiály pre domácu podporu. 

Tešíme sa na stretnutie.