Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Skupina pre deti s úzkostným ladením

Skupina pre deti s úzkostným ladením

Cieľom terapeutických stretnutí je pomôcť dieťaťu zapojiť sa do skupinových aktivít a zvládnuť odlúčenie od rodiča ako aj zažiť pocit bezpečia a uvoľnenosti v skupine. Skupina pozostáva z 6  stretnutí v trvaní 1,5 hodiny. Skupinu vedie naša pani psychologička.

Hravou formou budeme zlepšovať: 
 indentifikáciu a porozumenie emóciám
 orientáciu v sociálnych situáciách
 sebapoznanie, spoluprácu
 rozvoj fantázie

Cieľovou skupinou sú naši malí klienti medzi  4. - 5. rokom.

Termín: 1pripravujeme


Cena: 200€.

Registrácia bude záväzná.