Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz interaktívneho čítania 1

Kurz interaktívneho čítania 1

Rozvíjanie rozprávačských schopností (interaktívne čítanie) detí a rozvíjanie porozumenia textu s výrazným dopadom na rozvoj jazykových schopností detí. V skupine pracuje maximálne 5 detí, pod vedením logopedičky. 

Termín: priebežne,  (12 stretnutí 2x týždenne) t.j. 6 týždňov

Čítanie detských náročnejších príbehov - detských kníh v skupine s logopédom. Pred, počas a po čítaní sú deťom kladené otázky, ktorých cieľom je stimulovať porozumenie implicitných informácií v texte ako je prežívanie postáv, motivácie ich správania, hodnotenie ich konania, rozprávanie vlastných príbehov detí.  Kurz efektívne a komplexne podporuje jazykové kompetencie dieťaťa.


Kurz bude prebiehať podľa protipadnemických opatrení a nariadení  
( vyhlásenie o bezpríznakovosti,meranie teploty deťom a deti s rúškami v spoločných priestoroch, žiadame rodiča, aby sa počas kurzu nezdržiaval v čakárni). 

Kurz IČ 1 podľa modelu IDR ponúkame len pre klientov nášho zariadenia (pre deti vo od  4,5 rokov 5. rokov), ktorí absolvujú individuálne terapie na odporúčanie ich logopedičky. 

Registrácia je záväzná.
Cena: 240 €.