Povedali o nás / My sme povedali | Dyslexia - aktuálne informácie

Dyslexia - aktuálne informácie

Často sa ešte aj dnes stretávame v laickej i odbornej verejnosti s nepravdami o dyslexii. Radi by sme vám poskytli leták, v ktorom sú overené informácie a poznatky z najnovších výskumov k otázkam: "Čo je dyslexia? Ako ju rozpoznať? Ako efektívne pomôcť?" V závere sú zhrnuté aj mýty o dyslexii. Pekné čítanie.