Povedali o nás / My sme povedali | Skúsenosť rodičov

Skúsenosť rodičov

Keď sa u Ondríka objavili prvé priznaky zajakavosti, ihneď som spozornela. Nasledovali nepríjemné situácie, s ktorými sa aj napriek dostupným informáciám vyrovnáva náročne rodič, no najmä dieťa, ktoré problém nedokáže uchopiť. Na celé toto obdobie spomínam ako na neistotu, túžbu pomôcť, aby sa Ondrík cítil, čo najlepšie. Aby napriek každej neplynulosti či bloku, vedel, že je pochopený, prijatý a milovaný.

Mala som potrebu ako mama ho vo všetkých okolnostiach chrániť. A to nebola úplne najlepšia cesta. Aj vďaka odbornému prístupu, času, vedeniu sa nám obom s manželom podarilo získať nadhľad. A prijatie. Zajakavosť tu s nami jednoducho je. Raz vôbec, inokedy má intenzívnejšie prejavy.

Dnes sme obaja hrdí, keď vidíme, že Ondrík s komunikáciou nemá žiaden problém, pokojne prejde blokom, dokončí myšlienku. Nemá problém sa porozprávať s rovesníkom či argumentovať dospelému. Je to výsledok dobre zacielenej terapie a kvalitného terapeutického vzťahu.

Ďakujeme.