Povedali o nás / My sme povedali | Tréning stratégii komunikácie - OMAMA

Tréning stratégii komunikácie - OMAMA

Ak sa s malým dieťaťom rodičia doma rozprávajú po slovensky aj po anglicky a vychovávajú ho teda bilingválne, stretávajú sa s obdivom. Dieťatko, ktoré hovorí oboma jazykmi, je považované za šikovné. Ak však rómska matka hovorí so svojím dieťaťom po rómsky a jeho slovenčina je slabšia, stretáva sa skôr s odsúdením, napriek tomu, že aj toto dieťa ovláda dva jazyky. Niektorí ho kvôli tomu považujú dokonca za hlúpe.

S takouto realitou sú často konfrontované aj naše omamy, keď sa rozprávajú s mamičkami v programe. Ako podporiť rozvoj reči u detí v osadách, ako rozvíjať ich materinský rómsky jazyk a hrdosť na svoju kultúru, a ako ich zároveň pripraviť na školu tak, aby sa so slovenčinou nestretli prvýkrát v prvej (alebo nultej) triede? Odpovede na tieto otázky nám na minulotýždňovom tréningu vo Veľkej Lomnici dala jedna z najväčších odborníčok na vývin reči na slovensku a skúsená logopedička z Inštitútu detskej reči, pani docentka Svetlana Kapalková. Podporila omamy v tom, aby od malička na lekciách hovorili s deťmi po slovensky, ale zároveň zdôraznila, že ak dieťa ovláda dobre svoj materinský jazyk, ľahšie a rýchlejšie sa naučí druhý jazyk. Pre rómske deti je preto dôležité, aby sa s nimi mamy rozprávali v materinskom jazyku, teda po rómsky. Omamy sa naučili rôzne stratégie rozvoja reči, ktoré začnú postupne aplikovať na lekciách.

Okrem skvelej prednášky k vývinu reči mali omamy workshop zameraný na prácu s deťmi v predškolskom veku s Editou Kovářovou z OZ Vyrovnávanie šancí. Edita pracuje s deťmi v MŠ a dala omamám veľa výborných tipov na tvorivé aktivity s deťmi, ktoré už vyrástli a budú sa zúčastňovať predškolského klubu v skupinkách.

Aktivitám určeným pre raný vek a rozvíjaniu exekutívnych funkcií sa venovala "naša" externá odborníčka s veľkým srdcom Oľga Matušková spolu s lektorkou Play Wisely Slovensko - Luciou Horniakovou, ktorej nadšenie a radosť z práce s deťmi ich opäť dobilo energiou. Prvýkrát sa role lektorky zhostila aj naša omama Alexandra Ginova. Keďže slovenčina je aj pre naše omamy druhý jazyk, snažila sa po rómsky objasniť ostatným omamám dôležité postupy pri práci s dieťaťom. Vidieť, ako sa za tie dva roky posunula a doslova "vyrástla" na úroveň, kedy môže pomáhať ostatným omamám zlepšovať sa, je pre nás obrovským povzbudením.

Najviac sme si asi všetci užili varenie plastelíny podľa receptu od Svätojurská ekologická plastelína. Každá omama dokonca dostala domov aj balíček vínneho kameňa na prípravu plastelíny pre rodičov, za čo úprimne ďakujeme.

Netušíme, kedy sa nám podarí znova sa takto všetkým stretnúť, o to viac sme si spoločný čas užili. Ďakujeme všetkým, ktorí k tomu prispeli.

30.8.2020 https://www.facebook.com/cestavon.sk/posts/2677314992534804