Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Moje dieťa nehovorí

Moje dieťa nehovorí

Naše zariadenie podáva pomocnú ruku deťom, ktoré majú ťažkosti s osvojovaním si materinského jazyka už od útleho veku. Hovoríme preto o ranej (skorej, včasnej) intervencii. V tejto oblasti sa zameriavame primárne na vývinovú jazykovú poruchu (pozri leták), tento problém nemožno podceniť. Keďže reč ovplyvňuje schopnosť učiť sa a komunikovať, má vplyv aj na neskorší výber školy a povolania. Preto neváhajte s vyhľadaním logopedickej starostlivosti, ak vnímate, že sa reč vášho dieťatka nevyvíja porovnateľne s rovesníkmi.

AKTUÁLNE nové deti do komplexnej starostlivosti v ranom veku neprijímame (nové deti až od septembra 2024), ale aktuálne Vám  vieme poskytnúť online poradenstvo, len diagnostiku alebo pomôcť Vám naštartovať reč Vášho dieťaťa cez kurz Komunikačné stratégie pre rodičov: Kurz pre rodičov

Konzultácia- online alebo Orientačné vyšetrenie s dieťaťom do 30 mesiacov alebo pre deti medzi 30 - 36 mesiacov LEN diagnostika bez následnej terapie

Komplexnú logopedickú starostlivosť deťom v ranom veku poskytujeme v troch krokoch:

  1. kurz pre rodičov (bez detí) -  Komunikačné stratégie
  2. diagnostika komunikačnej schopnosti dieťaťa
  3. logopedická terapia individuálna / skupinová po 4 roku.

Práve čas je tou výsadou, ktorú môžete pre vaše dieťa včasným príchodom k odborníkovi získať. Čím skôr mu je poskytnutá adekvátna starostlivosť, tým väčšiu možnosť na zdokonaľovanie jeho schopností máte. Bolo výskumne dokázané, že detský mozog má oveľa vyššiu schopnosť naučiť sa nové veci práve v ranom veku. Už malé dieťatko teda môže absolvovať logopedickú diagnostiku a v prípade potreby začať s logopedickou terapiou. 

Nosným pilierom logopedickej práce u malého dieťaťa je však práca s jeho rodičom, ktorý je pre podporu vývinu reči dieťaťa kľúčovou osobou, keďže s dieťaťom trávi najviac času. V počiatočných fázach terapie sa preto rodič v našom zariadení učí (najčastejšie v skupine iných rodičov) správne komunikovať a pracovať so svojim dieťaťom. Následne je možná logopedická diagnostika, kde logopéd posudzuje reč dieťaťa prostredníctvom dotazníkových metód (na základe informácií od rodiča), ako aj priamou prácou (hrou) s dieťatkom. Logopedické terapie realizujeme výlučne formou hry, podľa vopred stanovených cieľov a starostlivo naplánovaných aktivít prispôsobených potrebám každého dieťatka. Využívame pri tom najnovšie vedecky overené postupy schválené katedrou logopédie.

Logopedickú starostlivosť vyhľadajte, ak: 

po narodení

• bolo vaše dieťa označené za rizikové z hľadiska budúceho vývinu (napr. dieťa s vrodenými poruchami),

po 24. mesiaci

•    nemá vaše dieťa potrebu komunikovať, nežiada o predmety,
•    používa menej ako 10 zrozumiteľných slov,
•    netvorí žiadne dvojslovné kombinácie,
•    jeho reč je nezrozumiteľná aj pre blízkych,

po 36. mesiaci

•    netvorí vaše dieťa jednoduché vety, nepoužíva žiadne predložky,
•    má chybnú výslovnosť hlások,
•    má celkovo nezrozumiteľnú reč.

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KL/Texty__knihy/Kniha_o_detskej_reci.pdf