Deti a rodičia | O nás


Súkromné centrum poradenstva a prevencie Inštitút detskej reči - názov platný od 1.1.2023

Jedinečné na Slovensku, nakoľko sa Každý z nás sa cielene špecializuje na niektorú z oblastí narušenej komunikačnej schopnosti. Aktuálne nemáme obsadenú pozíciu špeciálneho pedagóga. Máme 8 logopedičiek a psychologičku.

Pri svojej práci sa riadime evidence based prístupom, používame najnovšie vedecky overené diagnostické postupy a nástroje na detailné opísanie a charakteristiku výkonov dieťaťa v oblasti komunikácie a do následného terapeutického procesu zapájame aj rodičov dieťaťa. Uprednostňujeme tímovú prácu, našim klientom poskytujeme komplexnú psychologickú starostlivosť.

Ako sa k nám prihlásiť?
Cez kontaktný formulár, ktorého vypísaním zadáte svoju požiadavku. Následne v priebehu 5 pracovných dní Vám odpovieme podľa našich kapacít a odborných činností, či Vašu požiadavku vieme aktuálne pokryť, alebo budete musieť vyhľadať starostlivosť v inom zariadení. Deti berieme do komplexnej starostlivosti priebežne, ale keďže sú deti u nás často v dlhodobej odbornej starostlivosti stáva sa, že nových klientov neprijímame. Poskytujeme však online konzultácie a tiež podľa aktuálnych kapacít aj len diagnostiku. V prípade otázok prosím píšte na info@detskarec.sk a informácie o cenníku nájdete na cenník.

Čomu sa venujeme?

Viac ako 16 rokov sa venujeme ranej intervencii: malým nehovoriacim deťom, deťom s nesprávnou výslovnosťou a fonologickými ťažkosťami, deťom so zajakavosťou v rôznom veku, predškolákom s vývinovou dysfáziou (VJP) a školákom so špecifickou poruchou čítania a pravopisu. Tiež poskytujeme psychologické (diagnostické, poradenské aj terapeutické) a psychoterapeutické služby pre našich malých klientov i pre rodičov detí s NKS.

V našej poradni zohľadňujeme všetky aspekty prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Odkláňame sa od klasického medicínskeho modelu zameraného výlučne na chorobu alebo poruchu. V popredí nášho záujmu stojí predovšetkým dieťa a jeho najbližšia rodina.

Pracujeme individuálnou aj skupinovou formou, v prípade potreby pracujeme aj formou telepraxe, poskytujeme poradenstvo online.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči je od roku 2007 zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky (rozhodnutím číslo CD-2006-6927/17584-2:096). 

Prečo zmena názvu centra? 

OD 1.1.2023 sme Súkromné centrum poradenstva a prevencie Inštitút detskej reči

Podľa novely školského zákona 245/2008 Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na zmenu zákona v časti: Systém poradenstva a prevencie §130 a §131 sa mení názov, ale aj obsah odborných činností. Centrum bude vykonávať odborné činnosti pre klientov od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie na úrovni 3. a 4.stupňa podpory v plnom rozsahu odborných činností.

Príloha: Potvrdenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – o transformácii na centrum poradenstva a prevencie z 25.3.2022.