Aktuálne | Informácie o zmene finančných príspevkov v zariadení

Informácie o zmene finančných príspevkov v zariadení

V našom zariadení rodičia prispievajú finančne zvlášť na logopedickú a na psychologickú starostlivosť (v závislosti od veku klienta, náročnosti, predpokladaného druhu diagnostikovaných porúch, ich závažnosti a tiež dôvodu uvedeného v registrácii), cenník služieb sa  mení od 1.12.2022 nasledovne:

na logopedické/psychologické vyšetrenie sumou od 80 € - 285 €;
na logopedickú /psychologickú terapiu v trvaní 40 min/35 €;
na detské terapeutické skupiny od 180 € – 290 €;
na rodičovské skupiny od 175 € – 210 €.
Poplatok - záloha za objednanie na diagnostické stretnutie - prvé stretnutie u odborníka 40- 60 € (poplatok je nevratný).

Upozorňujeme rodičov, že v tomto období opäť platí storno poplatok v SCPP Inštitút detskej reči za neúčasť na dohodnutom stretnutí bez ohľadu na dôvod neúčasti. V prípade zrušenia termínu v deň stretnutia je potrebné uhradiť plnú sumu za konzultáciu. V prípade zrušenia termínu 24 hod vopred sa hradí polovica stanovenej sumy terapie t.j. 17,50€. Za zrušenie termínu viac ako 24 h vopred sa poplatok neúčtuje. Financie za kurzy a skupiny (v prípade absencie) nevraciame a rovnako ani zameškané hodiny individuálne nenahrádzame.

Podrobnejšie informácie dostávajú naši klienti po registrácii, alebo pri objednávaní odborníkom.

Vyhradzujeme si právo zmeny cenníka.

Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie Súkromného centra poradenstva a prevencie IDR

Zriaďovateľ Inštitút detskej reči s.r.o.

15.11.2022