Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Workshop k programu INTERACT

Workshop k programu INTERACT

Preventívny antidiskriminačný program InterAct (Atittude Change and Tolerance Program) Mary Weidner zameraný na zmenu postojov a budovanie tolerancie - v slovenskej adaptácii logopedičiek: Mgr. Hany Lacikovej, PhD.; Mgr. Michaely Hrmovej Adamikovej a Mgr. Kristíny Schweighoferovej). Workshop je vhodný aj ako aktualizačné vzdelávanie.

Podmienkou pre používanie programu InterACT je absolvovanie workshopu a získanie certifikátu o absolvovaní školenia.

Cieľová skupina : pracovníci v školstve - odborní zamestnanci pracujúci v oblasti prevencie (psychológovia /školskí psychológovia, liečební pedagógovia, logopédi z poradenských zariadení /školskí logopédi, sociálni pedagógovia -maximálne 25 osôb)

Miesto: Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, Bratislava 81104, trvanie 3 hodiny

Termín workshopu: 8.12.2023 od 10.00 - 13.00 

Pripravovené termíny: február 2024,  apríl 2024 (podrobnejšie termíny pripravujeme) 

Lektorky: M. Hrmová Adamiková, H.Laciková
Ciele vzdelávania:

  • nadobudnutie schopnosti viesť InterAct v cieľovej vekovej skupine (detí predškolského a mladšieho školského veku)
  • nadobudnutie poznatkov a zručností napomáhajúcich inklúzii detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, stimulujúcich primerané postoje detí predškolského a mladšieho školského veku k rôznym druhom znevýhodnení,  najmä k zajakavosti;
  • praktizovanie metodického vedenia detí v rozhovoroch o odlišnostiach a komunikácii.

 „Každý z nás je iný a predsa rovnaký - každý z nás je výnimočný!“

Viac o programe: InterACT- antidiskriminačný program pre deti

Suma: 85 € (v cene workshopu je  zahrnutý metodický materiál: slovenské videá a pracovné zošity, káva/čaj)

Zálohové faktúry budú vystavené záujemcom po registrácii a daňový doklad následne po absolvovaní vzdelávania. Pripravujeme aj ďalšie termíny workshopu  december 2023, február a marec 2024. Registrácia na workshop bude sprístupnená po určení konkrétnych termínov. 

Dovidenia na workshope!