Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Inovatívne prístupy v oblasti LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE Inštitút detskej reči, s.r.o. je oprávnené na poskytovanie inovačného vzdelávania pre logopédov/ školských logopédov. Evidečné číslo: 34/2022-IV. Kontakt: logopedi@detskarec.sk

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov a odborných zamestnancov - okrem logopédov

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov a odborných zamestnancov - okrem logopédov

Podpora inkluzívneho vzdelávania osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou. Inovačné vzdelávanie vydané MŠVVaŠ č. 5/2023-IV pre IDR s.r.o.

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

Cieľová skupina: logopédi/školskí logopédi Termín vzdelávania : plánovaný na rok 2025

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

- zahŕňajúca: ranú logopedickú intervenciu, Laheyovej model, prácu s deťmi s VJP v predškolskom veku. Termín: jeseň 2024. Len pre logopédov, školských logopédov!

Inovačné vzdelávanie:  logopedická intervencia pri poruchách čítanej a písanej reči

Inovačné vzdelávanie: logopedická intervencia pri poruchách čítanej a písanej reči

Určené pre kategóriu logopéd/školský logopéd. Evidenčné číslo: 34/2022-IV z 12.7.2022. Plánovaný nový termín: 2025

Workshop k programu INTERACT

Workshop k programu INTERACT

Preventívny antidiskriminačný program InterACT - pre deti predškolského veku Workshop: plánovaný na jeseň 2024 Cieľová skupina: odborní zamestnanci v rezorte školstva - oblasť prevencie

Ste logopéd a potrebujete sa odborne poradiť s prípadom?

Ste logopéd a potrebujete sa odborne poradiť s prípadom?

Potrebujete diskutovať prípad klienta, poradiť sa, diksutovať proces diagnostiky/záveru, či postup v terapii?

Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

sa uskutoční prezenčne v priestoroch SCŠPP IDR - 9.12. 2022 .

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

plánovaný termín jeseň 2022

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť  pre učiteľov

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť pre učiteľov