Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Inovatívne prístupy v oblasti LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE Inštitút detskej reči, s.r.o. je oprávnené na poskytovanie inovačného vzdelávania pre logopédov/ školských logopédov. Evidečné číslo:34/2022-IV. Kontakt: logopedi@detskarec.sk

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

Cieľová skupina: logopédi/školskí logopédi - podľa vyhlášky 1/2020 Termín vzdelávania : 6.2.2023 - 7.2.2023 (2 dni); 27.3.2023,28.3 - 29.3.2023 (3 dni) od 9.00- 16.30 Termín ukončenia vzdelávania: 18.4. 2023 popoludní. Rozsah: 50 hodín

Inovačné vzdelávanie:  logopedická intervencia porúch čítanej a písanej reči

Inovačné vzdelávanie: logopedická intervencia porúch čítanej a písanej reči

(vrátane témy prediktorov gramotnosti, podpory gramotnosti, diagnostiky, terapie, prevencie - dyslexie, dysortografie, ... ) Program vzdelávania zverejníme v novembri 2022, plánovaný termín je 21. a 22.9.2023 a 18.19 a 20.10.2023.

Ste logopéd a potrebujete sa odborne poradiť s prípadom?

Ste logopéd a potrebujete sa odborne poradiť s prípadom?

Potrebujete diskutovať prípad klienta, poradiť sa, diksutovať proces diagnostiky/záveru, či postup v terapii?

Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

sa uskutoční prezenčne v priestoroch SCŠPP IDR - 9.12. 2022 v piatok od 14.00 18.00 hod..

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

- zahŕňajúca ranú logopedickú intervenciu , Laheyovej model, VJP v predškolskom veku a pod.)

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

plánovaný termín jeseň 2022

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť  pre učiteľov

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť pre učiteľov