Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie

Workshop k programu INTERACT

Workshop k programu INTERACT

Preventívny antidiskriminačný program InterACT - pre deti predškolského veku Workshop: plánovaný na piatok 22.11. 2024 Cieľová skupina: odborní zamestnanci v rezorte školstva - oblasť prevencie

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Inovatívne prístupy v oblasti LOGOPEDICKEJ INTERVENCIE Inštitút detskej reči, s.r.o. je oprávnené na poskytovanie inovačného vzdelávania pre logopédov/ školských logopédov. Evidečné číslo: 34/2022-IV. Kontakt: logopedi@detskarec.sk

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov a odborných zamestnancov - okrem logopédov

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov a odborných zamestnancov - okrem logopédov

Podpora inkluzívneho vzdelávania osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou - IV potvrdenie vydané MŠVVM č. 5/2023-IV pre IDR s.r.o. Registrácia na jesenný termín bude otvorená začiatkom augusta 2024.

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

- zahŕňajúca: ranú logopedickú intervenciu, Laheyovej model, prácu s deťmi s VJP v predškolskom veku. Len pre logopédov, školských. Termín: 19.- 21.9.2024, 24.-25.10.2024 a online skúška začiatkom novembra. logopédov!. Registrácia otvorená od polovice júla 2024.

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

Cieľová skupina: logopédi/školskí logopédi Termín vzdelávania: 3.4-5.4.2025 a 7.4 -8.4.2025. Registrácia bude otvorená v októbri.

Inovačné vzdelávanie:  logopedická intervencia pri poruchách čítanej a písanej reči

Inovačné vzdelávanie: logopedická intervencia pri poruchách čítanej a písanej reči

Určené pre kategóriu logopéd/školský logopéd. Evidenčné číslo: 34/2022-IV z 12.7.2022. Plánovaný nový termín: 22.1-24.1.2025, 13.2 a 14.2.2025. Registrácia bude otvorená po polovici septembra 2024.

Ste logopéd a potrebujete sa odborne poradiť s prípadom?

Ste logopéd a potrebujete sa odborne poradiť s prípadom?

Potrebujete diskutovať prípad klienta, poradiť sa, diksutovať proces diagnostiky/záveru, či postup v terapii?

Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

sa uskutoční prezenčne v priestoroch SCŠPP IDR - 9.12. 2022 .

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

plánovaný termín jeseň 2022

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť  pre učiteľov

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť pre učiteľov