Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. časť  pre učiteľov

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. časť pre učiteľov

18.6.2021 o 13.30 - 17.00 v Inštitúte detskej reči, Železničiarska 13, BRATISLAVA. Obsadené.

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

plánovaný termín jeseň 2021

Webinár: Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Webinár: Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi