Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie

Webinár pre príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre príbuzných detí so zajakavosťou (online)

26.4.2021 o 16.00

Webinár: Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Webinár: Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi