Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Oprávnenie poskytovania inovačného vzdelávania pre logopédov/ školských logopédov. Evidečné číslo:34/2022-IV.

Poruchy čítania a pravopisu, vrátane jazykových a rečových, nejazykových prediktorov gramotnosti.

Poruchy čítania a pravopisu, vrátane jazykových a rečových, nejazykových prediktorov gramotnosti.

Intervencia pri poruchách plynulosti reči (PPR: zajakavosť/brblavosť)

Intervencia pri poruchách plynulosti reči (PPR: zajakavosť/brblavosť)

ICF model

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť  pre učiteľov

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť pre učiteľov

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

plánovaný termín jeseň 2022

Webinár: Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Webinár: Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi