Aktuálne | InterACT - antidiskriminačný program

InterACT - antidiskriminačný program

InterACT je vzdelávací program pre deti, ktorý učí o odlišnostiach medzi ľuďmi s dôrazom na zajakavosť. Skladá sa z viacerých videí s bábkami, ktoré rozprávajú o tom, v čom môžu byť ľudia iní a v čom sú rovnakí a ako je vhodné pristupovať k ľuďom, ktorí sú v niečom inakší. 

Témy sa ďalej rozoberajú v rámci skupinových diskusií a praktických aktivít. Dúfame, že deti, ktoré sa zúčastnia tohto programu, budú mať lepšie vnímanie, znalosti a postoje k ľudom, ktorí sú v niečom odlišní.

Viac informácií nájdete na stránke: www.theinteractprogram.com,

Informácie o programe InterACT, Leták pre školy 

Program môže realizovať len vyškolený odborný zamestnanec viac info na Workshop pre lektorov

V prípade záujmu o realizovanie PREVENTÍVNEHO  programu vo vašej MŠ alebo ZŠ v BA 1  - prosím kontaktujte 

info@detskarec.sk