• promo_img_04.jpg
 • promo_img_03.jpg
 • promo_img_02.jpg
 • promo_img_01.jpg
 • promo_img.jpg
 • Aktuálne

  HĽADÁME PSYCHOLÓGA

  Do nášho tímu hľadáme zodpovednú, komunikatívnu kolegyňu na pozíciu PSYCHOLÓGA Info o kurze grafomotoriky

 • Kurzy pre rodičov

  Terapeutická skupina pre deti s úzkostným ladením.

  TERMÍN: štvrtky 15:30-17:00 - plánujeme začať vo štvrtok 27.9.2018 - rozsah: 8 stretnutí - posledná hodina bude v utorok 22.11.2018. Prednosti kurzu: Možnosť posilnenia sociálnych zručností, sebapoznania a sebahodnotenia v bezpečnom prostredí rovesníckej skupiny pod vedením psychológa. Obsah: Rozvoj sociálnych zručností detí, podpora sebavedomia, sebapoznania a komunikačných zručností, nácvik riešenia konfliktov a zvládanie záťažových situácií, porozumenie vlastným emóciám. Cieľová skupina: Kurz je určený pre deti od veku 3,5 roku. O prijatí na kurz rozhodne psychológ po konzultácii.

 • Kurzy pre deti

  Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

  1.10.2018 o 8.30 (pondelky a piatky) - ranný kurz 8.10.2018 o 15.30 (pondelky ...

 • "Ďakujem za kurz. Bolo by dobré, keby bolo viac takých zanietených ľudí. Hlavne medzi lekármi a pedagógmi."
  (hodnotenie rodiča po skončení kurzu pre rodičov)