• promo_img_04.jpg
 • promo_img_03.jpg
 • promo_img_02.jpg
 • promo_img_01.jpg
 • promo_img.jpg
 • Aktuálne

  Hodnotenie jazykových schopností detí v RANOM VEKU podľa Laheyovej metódy

  Kurz pre odborníkov pripravujeme dňa 1.12.2018 v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Logopédov a s KŠL na Železničiarskej 13. (3.poschodie).

 • Kurzy pre rodičov

  KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE

  Kurz pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob ako naštartovať a efektívne komunikovať so svojimi deťmi.

 • Kurzy pre deti

  AKTUÁLNE KURZY

  PREBIEHA: Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Kurz interaktívneho čítania, Kurz grafomotoriky a Kurz gramatického porozumenia. PRIPRAVUJEME: skupinové stretnutia pre deti so zajakavosťou.

 • "Ďakujem za kurz. Bolo by dobré, keby bolo viac takých zanietených ľudí. Hlavne medzi lekármi a pedagógmi."
  (hodnotenie rodiča po skončení kurzu pre rodičov)