• promo_img_04.jpg
 • promo_img_03.jpg
 • promo_img_02.jpg
 • promo_img_01.jpg
 • promo_img.jpg
 • Aktuálne

  HĽADÁME LOGOPÉDKU

  Do nášho tímu hľadáme zodpovednú, komunikatívnu kolegyňu na pozíciu logopéda so záujmom o ranú intervenciu

 • Kurzy pre rodičov

  KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE

  Kurz pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob ako naštartovať a efektívne komunikovať so svojimi deťmi.

 • Kurzy pre deti

  ROZVÍJANIE GRAFOMOTORIKY

  Ruka je orgán, ktorého funkčnosť do veľkej miery predurčuje život každého človeka. Je funkčne spojená s myslením a rečou. Motorika ruky a motorika artikulačných orgánov je navzájom prepojená, takže rozvoj grafomotoriky napomáha aj pri logopedických ťažkostiach.

 • "Ďakujem za kurz. Bolo by dobré, keby bolo viac takých zanietených ľudí. Hlavne medzi lekármi a pedagógmi."
  (hodnotenie rodiča po skončení kurzu pre rodičov)