Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre učiteľov detí so zajakavosťou (online)

Cieľová skupina: učitelia detí so zajakavosťou

Obsah:  Účastníkom sú poskytnuté relevantné informácie o zajakavosti, ktoré im pomáhajú k formovaniu správnych postojov k zajakavosti.
Sú im poskytnuté rady, ako vhodne reagovať  v komunikácii  so žiakom/študentom, ktorý sa zajakáva a tiež ako postupovať v prostredí triedy, školy počas výchovno-vyučovacieho procesu. 

Miesto: online  (cez aplikáciu Microsoft Teams)

Trvanie: 90 minút

Suma: 30  eur