Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Cieľ kurzu: podporiť dieťa na ceste k dosiahnutiu maxima jeho grafomotorického vývinu, aby dokázalo zautomatizovať svoj grafický prejav a mohlo sa zaoberať obsahom, je to ako príprava na písanie. V priebehu kurzu sa venujeme stimulačným aktivitám zlepšujúcim úroveň jemnej motoriky a grafomotoriky potrebnej pre budúce zaškolenie, prácou v malej skupinke si deti osvojujú aj dobré pracovné návyky. 

Cieľová skupina: naši klienti vo veku 5-6 rokov - predškoláci a deti s predĺženým predprimárnym vzdelávaním, skupina sa otvára pri minimálnom počte 4 detí. Skupinu vedie špeciálna pedagogička.

Termín: 8 stretnutí po 45 min. -v utorky o 14.00 - 14.45, od 6.2.2024 do 9.4.2024 (okrem 2.4. a 5.3.2024)

Registrácia na kurz je záväzná.

Cena: 195 €

V prípade neúčasti dieťaťa na hodine mu budú poskytnuté materiály pre domácu podporu. 

Tešíme sa na stretnutie.