Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Cieľová skupina: naši klienti vo veku 5-6 rokov - predškoláci a deti s odkladom školskej dochádzky, skupina sa otvára pri minimálnom počte 4 detí.

Termín:  jeseň 2023

Cieľ kurzu: podporiť dieťa na ceste k dosiahnutiu maxima jeho grafomotorického vývinu, aby dokázalo zautomatizovať svoj grafický prejav a mohlo sa zaoberať obsahom, je to ako príprava na písanie. 

V priebehu kurzu sa venujeme stimulačným aktivitám zlepšujúcim úroveň jemnej motoriky a grafomotoriky potrebnej pre budúce zaškolenie, prácou v malej skupinke si deti osvojujú aj dobré pracovné návyky. 

Kurz má 8 intenzívnych stretnutí, vedený je psychologičkou. REGISTRÁCIA je záväzná, otvorená do štvrtka 12.4.2023! 

V prípade neúčasti dieťaťa na hodine mu budú poskytnuté materiály pre domácu podporu. 

Tešíme sa na stretnutie. 

Cena: 190 €