Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Kurz rozvoja jemnej motoriky a grafomotoriky 2

Cieľová skupina: deti vo veku 5-6 rokov  predškoláci.

Termín: 3.5.2022, 8 utorokov, 1x do týždňa - 50 minút so začiatkom 13.10 hod - pri plnom počte detí.

Cieľ kurzu: podporiť dieťa na ceste k dosiahnutiu maxima jeho grafomotorického vývinu, aby dokázalo zautomatizovať svoj grafický prejav a mohlo sa zaoberať obsahom, je to ako príprava na písanie. Tento kurz nadväzuje Kurz 1. 

V priebehu kurzu sa venujeme stimulačným aktivitám zlepšujúcim úroveň jemnej motoriky a grafomotoriky potrebnej pre budúce zaškolenie, prácou v malej skupinke si deti osvojujú aj dobré pracovné návyky. Naučíme sa nové hry, zoznámime sa s rôznymi materiálmi, vyskúšame zaujímavé techniky. Vo veľkej miere budeme využívať aj bežne dostupné materiály, takže v nácviku jednotlivých zručností môžu deti pokračovať v domácom prostredí.

Kurz má 8 intenzívnych stretnutí. Pred stretnutím potrebné zaslať vyhlásnie o bezpríznakovosti.

 Ďakujeme za pochopenie.

Cena: 180 €