Projekty | PPRS - Palin Parent Rating Scales

PPRS - Palin Parent Rating Scales

PPRS - Palinovská hodnotiaca škála pre rodičov detí so zajakavosťou

- hodnotiacia škála, ktorú vypĺňajú rodičia detí akéhokoľvek veku, ktoré sa zajakávajú. Dotazník poskytuje logopédovi informácie o postoji rodičov k:

  • vplyvu zajakavosti na dieťa
  • stupňu zajakavosti dieťaťa a vplyvu zajakavosti na rodičov
  • svojim znalostiam o zajakavosti a vlastnej sebadôvere pri jej zvládaní

Palin PRS môže byť vypracovaný pred, počas, alebo po terapii a je dostupný výskumným pracovníkom a logopédom v praxi, ktorí pracujú s deťmi so zajakavosťou.

Ďakujeme Steve Bennettovi z London School of Economics za vytvorenie tejto on-line verzie a organizácii Action for stammering Children, vďaka ktorej je test Palin PRS zadarmo a samozrejme autorke PPRS Dr. Sharon Millard a Steve Davis.

Na Slovenskej adaptácii spolupracuje náš tím SCŠPP IDR od roku 2019, pre otázky kontaktujte lacikova@detskarec.sk.

https://www.palinprs.org.uk/secure/pprs_connect.php