Projekty | PASS - Personal Appraisal of Support for Stuttering

PASS - Personal Appraisal of Support for Stuttering

„Subjektívne hodnotenie podpory u ľudí so zajakavosťou“

PASS-ad, PASS-ch, PASS-p.

Ako reagujeme na symptómy zajakavosti u ľudí (detí i dospelých)? Čím a ako sa snažíme podporiť ich počas komunikácie či prispieť k zvýšeniu kvality ich života?

V čom treba rešpektovať národnostné či osobnostné aspekty? Sú naše spôsoby doterajšej podpory pre túto skupinu ľudí založené na dôkazoch, či skôr na tradícii a domnienkach? Čo si o vhodnej podpore detí so zajakavosťou myslia rodičia detí so zajakavosťou a čo samotné deti?

V dvoch medzinárodných projektoch sme sa snažili zodpovedať tieto i ďalšie otázky, pričom sme vychádzali z výsledkov medzinárodného projektu „Personal Appraisal of Support for Stuttering – adult“ (PASS-ad, „Subjektívne hodnotenie podpory u ľudí so zajakavosťou – dospelý“). Projekt s dospelými bol súčasne realizovaný v Libanone, v Poľsku, na Slovensku a v Česku pod vedením významného profesora Kennetha O. St. Louisa z Univerzity West Virginia v USA. Výskum je súčasťou série štúdií založených na dôkazoch v rámci veľkého projektu - International Project on Attitudes Toward Human Attributes (IPATHA). Výsledky boli prezentované na konferencii v Hirošime (2019). Druhý projekt, avšak s deťmi a ich rodičmi, bol realizovaný v USA, Poľsku, Slovensku a Nórsku - Personal Appraisal of Support for Stuttering – children/ parents (PASS – ch: „Ssubjektívne hodnotenie podpory u ľudí so zajakavosťou – deti“ a PASS -p: „Subjektívne hodnotenie podpory u ľudí so zajakavosťou – rodičia“). Výsledky boli prezentované na online konferencii v Oxforde v roku 2021 a dostupný je poster (preklad v prílohe).

Výskum prebiehal dotazníkovou formou v piatich jazykoch, v papierovej aj elektronickej podobe. V dotazníku sa od respondentov – 252 slovensky hovoriacich dospelých ľudí so zajakavosťou zisťovala miera podpory, ktorú oceňovali alebo preferovali pri ich zajakávaní zo strany prostredia a komunikačných partnerov. Ide o sumarizovanie informácii, čo „je“ a čo „nie je“ v komunikácii podporné pre 1% percento populácie - ľudí so zajakavosťou. V detskej populácii (čo predstavuje cca 5% populácie) sme získali spolu 151 respondentov a 271 rodičovských respondentov.

Výsledky prezentovaného výskumu hovoria o všeobecne platných medzinárodných pravidlách, ktoré sú pre ľudí / deti so zajakavosťou podporou, ako i o národnostných rozdieloch.