Odborníci | Registrácia na kurz alebo supervíziu | Workshop k programu INTERACT

Fakturačné údaje (v prípade, že sa nezhodujú s Vašimi osobnými údajmi)

V prípade, že je to celodenný kurz, mám záujem o obed:

Zaslaním záväznej prihlášky zároveň vyjadrujete svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov uvedených v záväznej prihláške za účelom spracovania prihlášky a databázy záujemcov o kurz. Súhlas je daný na dobu neurčitú, pričom účastník berie na vedomie, že je oprávnený postupovať podľa § 18/ 2018 Z.z. a tento súhlas písomne odvolať. Osobné údaje účastníka sú spracované na základe GDPR a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). Zároveň vyhlasujem, že nebudem zhotovovať záznam zo vzdelávacej akcie (audio/video) ani poskytovať tretej osobe získaný materiál.