Naši špecialisti | Mgr. Simona CSÓKOVÁ

Mgr. Simona CSÓKOVÁ

• psychologička
• špecializuje sa na poskytovanie komplexnej psychologickej starostlivosti deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a poskytuje poradenstvo ich rodičom  

Venuje sa prevažne psychologickej diagnostike našich klientov, tiež z pozície psychológa participuje na podpore kognitívneho, emocionálneho a osobnostného rozvoja detí s NKS. Pracuje s deťmi individuálnou aj skupinovou formou. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním psychologickej starostlivosti v krízových situáciách (pri sprevádzaní detí a rodín pri strate blízkeho), poskytuje poradenstvo rodičom v oblasti výchovy a tiež pri konkrétne stanovených problémoch dieťaťa alebo rodiny.