Naši špecialisti | Mgr. Oľga TOKÁROVÁ, PhD.

Mgr. Oľga TOKÁROVÁ, PhD.

• logopedička
• špecializuje sa na oblasť ranej intervencie a oblasť vývinu reči u detí predškolského veku   

V rámci svojej praxe sa venuje predovšetkým problematike rečového vývinu u detí v ranom veku. Je spoluautorkou publikácie Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, podieľala sa na realizácii kurzov fonematického uvedomovania u detí predškolského veku a taktiež odborných kurzov pre logopédov. Má prax s vedením individuálnej i skupinovej terapie detí, s prácou s rodičmi, a vedením logopedickej praxe pre študentov logopédie ako i poskytovaní supervízii našim odborným zamestnancom.