Naši špecialisti | doc. Svetlana KAPALKOVÁ, PhD.

doc. Svetlana KAPALKOVÁ, PhD.

• riaditeľka Inštitútu detskej reči s.r.o.
• logopedička 
• špecializuje sa na oblasť ranej intervencie, vývinovej jazykovej poruchy a bilingvizmu 

Je zároveň vysokoškolskou pedagogičkou, členkou mnohých vedeckých a pracovných skupín doma i v zahraničí. Je spoluautorkou viacerých diagnostických a skríningových nástrojov určených na hodnotenie jazyka a komunikácie (TEKOS, GP-SK, MAIN, NWR, Lexikálny test), ako aj spoluautorkou terapeutických a stimulačných postupov slovensky hovoriacich monolingválnych a bilingválnych detí (Kurz interaktívneho čítania, Storytelling – Story Acting, Metodika výučby slovenského jazyka Šlabikár). Je spoluautorkou Knihy o detskej reči a viacerých odborných monografií Štúdie o detskej reči, Desať štúdií o detskej reči, Logopédia) zároveň autorkou kníh pre deti (Kniha o nočníku, Kde je Nina?, Dobrú noc!, Nina ide spinkať, Stratený šál). Participuje na supervízii našich odborných zamestnancov.