Naši špecialisti | PhDr. Ing. Jana BRNOVÁ, PhD.

PhDr. Ing. Jana BRNOVÁ, PhD.

• logopedička
• špecializuje sa na oblasť porúch písanej a čítanej reči a starostlivosť o deti s vývinovou jazykovou poruchou v školskom veku 
• nástup z RD od 1.9.2023