Naši špecialisti | Mgr. Hana LACIKOVÁ, PhD.

Mgr. Hana LACIKOVÁ, PhD.

  • riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči 
  • logopedička
  • špecializuje sa na oblasť porúch plynulosti reči a oblasť porúch písanej a čítanej reči
  • kontakt: riaditeľka(zavináč)detskarec.sk 

Je európskou klinickou špecialistkou na oblasť porúch plynulosti reči, podieľa sa na adaptácii viacerých diagnostických nástrojov na diagnostikovanie zajakavosti do slovenského jazyka (PPRS, KIDDY CAT, OASES), tiež na vytvorení slovenskej verzie preventívneho programu InterACT. Je dlhodobo súčasťou medzinárodného výskumného tímu zajakavosti. V SCŠPP tiež poskytuje supervíziu a metodické vedenie zamestnancom ale aj iným odborníkom, participuje na praktickom vzdelávaní študentov logopédie PdF UK.