Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Webinár pre starých rodičov a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre  starých rodičov  a iných príbuzných detí so zajakavosťou (online)


Cieľová skupina:  starí rodičia, tety, ujovia našich klientov - detí  so zajakavosťou 

Obsah:  Na webinári pomáhame  účastníkom porozumieť problematike zajakavosti, tiež ich naučíme čo zajakavosť je, čo nie je, čo  sú správne informácie a čo mýty o nej.  Rodinným príslušníkom vysvetľujeme, ako na prejavy zajakávania reagovať, ako uľahčiť deťom komunikáciu. Pomôžeme  im porozumieť čím dieťa a jeho rodičia v logopedickej terapii prechádzajú. 

Miesto: online (cez aplikáciu Microsoft Teams)

Trvanie: 90 minút

Suma: 30 eur