Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Nový KURZ rozvoja motorických zručností pre malé deti

Cieľ kurzu je podporiť malé dieťa na ceste psycho-motorického vývinu skôr než sa z neho stane predškolák, ktorý by mal všetko vedieť.

Cieľovou skupinounaši malí klienti okolo 4. roku max do 5. rokovStretnutia budú raz týždenne, v pondelok a to v malej skupine 4-5 detí s individuálnym prístupom.

Termín: pondelok od 17.4.-5.6.2023 (okrem 1.5 a 8.5.2023)  od 9.00 - 10.00  hod. 
Registrácia otvorená do 12.4.2023 do 12.00 hod. prípadne skôr podľa naplnenia počtu detí.  

Za pomoci rozličných aktivít na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, koordinácie a diferenciácie pohybov. Prácou v malej skupinke si deti prirodzeným spôsobom osvojujú aj dobré pracovné návyky a sociálne zručnosti. Učia sa spolupracovať, komunikovať, aj konštruktívne riešiť prípadné nedorozumenia. Naučíme sa nové hry, zoznámime sa s rôznymi materiálmi, vyskúšame zaujímavé techniky. Vedúcou kurzu je naša pani psychologička. Na kurz nadväzujú kurzy Grafomotoriky I. II. 

V prípade pochybností o vhodnosti kurzu je možné poradiť sa so svojou logopedičkou alebo priamo s pani psychologičkou. 

Cena : 195 eur

Registrácia je záväzná.

Tešíme sa na Vás.