Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov s rečovými a jazykovými ťažkosťami v našej logopedickej starostlivosti: vývinovou jazykovou poruchou t.j. s VJP. Program je vystavaný na informáciách, spoznávaní seba a iných a podpornej sile skupiny. Program ma tiež za cieľ zlepšiť kvalitu života detí s NKS. Pilotná adaptácia programu A. Sowrbutts, A. Finer pre slovensky hovoriacich žiakov.

Cieľová skupina: deti s vývinovou jazykovou poruchou (vývinovou dysfáziou) na druhom stupni ZŠ (7. -9.ročník)  - naši klienti. Je vhodné sa poradiť s pani logopédkou o potrebe zaradenia dieťaťa do skupiny. Skupinu otvárame pri minimálnom počte 5- 6 detí. 

Termíny stretnutí : 4.4.2024 - 1x týždenne, čas 15.00 - 16.30, spolu 13 stretnutí. Na prvé stretnutie prídu rodičia bez detí. 

Cena: 290 € 

Tešíme sa na spoločný čas.

tím SCPP IDR