Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov s rečovými a jazykovými ťažkosťami v našej logopedickej starostlivosti: vývinovou jazykovou poruchou, prípadne s dyslexiou. Program je vystavaný na informáciách, spoznávaní seba a iných a podpornej sile skupiny. Program ma tiež za cieľ zlepšiť kvalitu života detí s NKS. Pilotná adaptácia programu A. Sowrbutts, A. Finer pre slovensky hovoriacich žiakov.

CIeľová skupina: deti s vývinovou jazykovou poruchou (vývinovou dysfáziou) na druhom stupni ZŠ, prípadne deti s dyslexiou. Je vhodné sa poradiť s pani logopédkou, alebo našou pani psychologičkou a logopedičkou o potrebe zaradenia dieťaťa do skupiny. 

Termíny stretnutí: štvrtky od 15.00 - 16.00 hod.

3. 11. 2022;10. 11. 2022; 24.11.2022; 1.12.2022; 8.12.2022, 15.12.2022
12.1.2023, 26.1.2023, 9.2.2023, 23.2.2023, 9.3.2023, 23.3.2023, 30.3.2023 

Cena: 290 € 

Tešíme sa na spoločný čas.

tím SCŠPP IDR