Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov

Komplexný program na podporu žiakov s rečovými a jazykovými ťažkosťami v našej logopedickej starostlivosti: vývinovou jazykovou poruchou, prípadne s dyslexiou. Program je vystavaný na informáciách, spoznávaní seba a iných a podpornej sile skupiny. Program ma tiež za cieľ zlepšiť kvalitu života detí s NKS. Pilotná adaptácia programu A. Sowrbutts, A. Finer pre slovensky hovoriacich žiakov.

CIeľová skupina: deti s vývinovou jazykovou poruchou (vývinovou dysfáziou) na druhom stupni ZŠ, prípadne deti s dyslexiou. Je vhodné sa poradiť s pani logopédkou, alebo našou pani psychologičkou a logopedičkou o potrebe zaradenia dieťaťa do skupiny. 

Termíny stretnutí :pripravujeme

Cena: 290 € 

Tešíme sa na spoločný čas.

tím SCŠPP IDR