Projekty | TEKOS - Test komunikačného správania - skrátená verzia

TEKOS - Test komunikačného správania - skrátená verzia

Skrátená verzia Testu komunikačného správania

Projekt sa zameriava na vytvorenie a zároveň potvrdenie validity skríningového testu na vyhľadávanie rizikových detí z pohľadu vývinovej jazykovej poruchy. V roku 2010 bola vydaná slovenská adaptácia testu MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI) s názvom Test komunikačného správania (TEKOS). Filozofiou je prostredníctvom znalosti rodičov posúdiť vývinovú úroveň jazykových schopností ich detí. Z dlhej verzie Testu komunikačného správania (TEKOS II) sme vytvorili jeho skrátenú verziu, ktorá je časovo menej náročná na vyplnenie. Skríningový test je určený pre vek 17. - 36. mesiacov. Konkrétne test obsahuje posúdenie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, ako aj gramatiky.

Skrátená verzia sa stala zároveň súčasťou štandardov v primárnej pediatrii pre posudzovanie psychomotorického vývinu detí do tretieho roka, kde slúži aj ako potvrdenie vývinového rizika v oblasti komunikácie.

V prípade, že sa chcete zapojiť do zbierania dát - použite tento link (odkaz).

https://forms.gle/qPtmfcWfyd4Y213AA