Projekty | PABIQ

PABIQ

Dotazník slúži na posúdenie jazykového prostredia dieťaťa a kvantifikáciu expozície a intenzity používania jazykov v domácom a školskom prostredí dieťaťa. Zároveň umožňuje posúdiť mieru rizika výskytu vývinovej jazykovej poruchy u viacjazyčného dieťaťa.