Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Webinár: Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Webinár: Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Cieľová skupina:  pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl

Obsah seminára/webinára:
Seminár približuje najnovšie informácie o vývinových poruchách učenia – osobitne dyslexii a dysortografii (ich definovanie v kontexte vedeckých poznatkov).
Účastníci sa dozvedia viac o kompetenciách jednotlivých odborníkov a úlohe logopéda v procese diagnostiky a terapie, tiež o silných prediktoroch pre úspešné zaškolenie.

Na kurze budú zodpovedané odpovede na často kladené otázky pedagógov aj rodičov, tiež predstavené konkrétne kroky, stratégie učenia vhodné
pre vyučovací proces a intervenciu v oblasti vývinových porúch učenia.

 
Rozsah kurzu:     2x po dve hodiny – spolu 4 hodiny
Organizátor:    SCŠPP Inštitút detskej reči v Bratislave

 
Lektorky:           

Mgr. Hana Laciková, PhD. (SCŠPP IDR)
Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD. (KL PdFUK, SCŠPP IDR)
PhDr. Jana Brnová, PhD. (SCŠPP IDR)

Poplatok a fakturácia:  25€
-    fakturačné údaje budú zaslané na váš e-mail, po pripísaní sumy na uvedený účet je vaša účasť potvrdená, následne vám budú zaslané handouty  v elektronickej podobe.