Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Webinár pre príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Webinár pre príbuzných detí so zajakavosťou (online)

Cieľová skupina: príbuzní a učitelia detí so zajakavosťou

Obsah:  Účastníkom sú poskytnuté relevantné informácie o zajakavosti, ktoré im pomáhajú k formovaniu správnych postojov k zajakavosti.
Sú im poskytnuté rady, ako vhodne reagovať  v komunikácii  s človekom, ktorý sa zajakáva a tiež ako postupovať v prostredí triedy, školy.

Termín: 26.apríla 2021 o 16.00

Registrácia: do 21.4.2021

MIesto: online cez Teams

Trvanie: 90 minút


Suma: 20 eur