Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Stratégie učenia - aplikácia teórie v školskej praxi

Cieľová skupina:  pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl

Obsah seminára: približuje najnovšie informácie o vývinových poruchách učenia – osobitne dyslexii a dysortografii (ich definovanie v kontexte vedeckých poznatkov ). Účastníci sa dozvedia viac o kompetenciách jednotlivých odborníkov a úlohe logopéda v procese diagnostiky a terapie, tiež o silných prediktoroch pre úspešné zaškolenie.

Na kurze bude priestor zodpovedať na často kladené otázky pedagógov aj rodičov, tiež predstavené konkrétne kroky, stratégie učenia vhodné pre vyučovací proces a intervenciu v oblasti porúch písanej a čítanej reči v zmysle dyslexie. 

Termín seminára: v piatok 9.12.2022 , od 14.00 - 18.00
Poplatok :            55 €
Rozsah kurzu:     4 hodiny, krátka kávová prestávka po dvoch hodinách
Organizátor:        Inštitút detskej reči v Bratislave
Seminár sa otvára pri počte minimálne 10 účastnikov - kapacita max.20. Vzdelávanie nie je súčasťou inovačného vzdelávania.  

Lektorky:        

Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD. (KL PdFUK, SCŠPP IDR)
PhDr. Jana Brnová, PhD. (SCŠPP IDR)
Mgr. Hana Laciková, PhD. (SCŠPP IDR)

-    fakturačné údaje budú zaslané na váš e-mail, po pripísaní sumy na uvedený účet je vaša účasť potvrdená, následne vám budú zaslané pár dni pred stretnutím aj handouty  v elektronickej podobe.

Tešíme na spoločný čas vzdelávania i zdieľania.