Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Školenie k metodike Šlabikár nový - 2. časť pre učiteľov

Školenie k metodike Šlabikár nový - 2. časť  pre učiteľov

Termín: 10.12. 2021 - v piatok od 14.00 - 17.00 hod.

Cieľová skupina: učitelia základných škôl, ktorí obsolvovali školenie 1

Obsah školenia:

Pokračujúce školenie (Modul 2) pre učiteľov k metodike Šlabikár nový autoriek Svetlana Kapalková a Lýdia Vencelová. Obsahom stretnutia bude práca so zošitami Mäkké spoluhlásky, Obojaké spolihlásky a Pre čitateľov. Súčasťou školenia bude aj predstavenie metodík práce s detskou knihou a Hovorenie príbehov - Hranie príbehov. 

Rozsah školenia druhej časti: spolu 3 hodiny

Organizátor: Inštitút detskej reči v Bratislave, prezečne - podmienky budú upresnené pár dní pred stretnutím inak OTP režim. 

Lektorky:

doc. Svetlana Kapalková, PhD. (KL PdFUK, SCŠPP IDR)
Mgr. Lýdia Vencelová, PhD. (Bakomi oz.)

Poplatok a fakturácia: 25€

- fakturačné údaje budú zaslané na váš e-mail, po pripísaní sumy na uvedený účet je vaša účasť potvrdená, handouty - bude metodika Šlabikára, ktorú si môžete objednať na adrese: slabikar.novy@gmail.com a vyzdvihnúť si ho potom priamo na školení.