Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. časť pre učiteľov

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. časť  pre učiteľov

Cieľová skupina: učitelia základných škôl

Obsah školenia:

Východiská tvorby jazykovej metodiky Šlabikár nový. 
Predstavenie overovacej štúdie na meranie efektivityjazykovej metodiky pre deti v mladšom školskom veku.
Fonematické uvedomovanie, kódovanie a dekódovanie.
Naratíva a základné princípiy a úlohy na ich rozvíjanie. Porozumenie a typy úloh na jeho stimuláciu ako aj prehľad základných pravopisných princípov v metodike počas prvého polroka v školskom roku.

Rozsah školenia prvej časti: spolu 4 hodiny

Organizátor: SCŠPP Inštitút detskej reči v Bratislave

Lektorky:

doc. Svetlana Kapalková, PhD. (KL PdFUK, SCŠPP IDR)
Mgr. Lýdia Vencelová, PhD. (Bakomi oz.)

Poplatok a fakturácia: 25€

- fakturačné údaje budú zaslané na váš e-mail, po pripísaní sumy na uvedený účet je vaša účasť potvrdená, handouty - bude metodika Šlabikára, ktorú si môžete objednať na adrese: slabikar.novy@gmail.com a vyzdvihnúť si ho potom priamo na školení.