Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť pre učiteľov

Školenie k metodike Šlabikár nový - 1. a 2. časť  pre učiteľov

Termín: pripravujeme

Cieľová skupina: učitelia základných škôl,2 pre tých, ktorí absolvovali školenie 1

Obsah školeniakolenie (Modul 1-2) pre učiteľov k metodike Šlabikár nový autoriek Svetlana Kapalková a Lýdia Vencelová. Obsahom stretnutia bude práca so zošitami Mäkké spoluhlásky, Obojaké spolihlásky a Pre čitateľov. Súčasťou školenia bude aj predstavenie metodík práce s detskou knihou a Hovorenie príbehov - Hranie príbehov. 

Rozsah školenia spolu časti: spolu 6 hodín

Organizátor: Inštitút detskej reči v Bratislave, ONLINE cez platformu Zoom

Lektorky:

doc. Svetlana Kapalková, PhD. (KL PdFUK, SCŠPP IDR)
Mgr. Lýdia Vencelová, PhD. (Bakomi oz.)

Poplatok a fakturácia: 95 €

- fakturačné údaje budú zaslané na váš e-mail, po pripísaní sumy na uvedený účet je vaša účasť potvrdená, handouty - bude metodika Šlabikára, ktorú si môžete objednať na adrese: slabikar.novy@gmail.com a vyzdvihnúť si ho potom priamo na školení.