Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia  -  zahŕňajúca ranú logopedickú intervenciu, Laheyovej model, GPS, VJP v predškolskom veku a pod.). Min. počet 15 účastníkov, max. počet 25 uchádzačov - aktuálne sú registrovaní uchádzači evidovaní ako náhradníci. Registrácia bude otvorená po polovici júla 2024.

Termín inovačného vzdelávania: 19.- 21.9.2024, 24.-25.10.2024 (od 8.30 -16.00), rozsah 50 hodín (prezenčne/dištančne).

Miesto: Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, Bratislava 811 04 -3.poschodie.

Prihlasovanie na vzdelávanie je záväzné, fakturácia bude realizovaná mesiac pred začiatkom kurzu - zálohovou faktúrou, daňový doklad bude frekventantom vystavený počas kurzu. Po overení kvalifikačných predpokladov (vyhláška 173/2023 Z. z.) a uhradení príslušného poplatku budú participantom zaslané podrobnejšie informácie. 

Lektorky TU
doc. Svetlana Kapalková, PhD. (PdF UK), Mgr. Oľga Tokárová, PhD., Mgr. Alexandra Tupá.

Cena: 450 eur

Program vzdelávania na stiahnutie TU.

Obsah programu inovačného vzdelávania Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia.

 • Jazyková porucha a Vývinová jazyková porucha, raná intervencia, diagnostika jazykových schopností.
  19.9.2024 od 8.30 – 16.30 , (prezenčne 8 a dištančne 4 hodiny)( prezenčne 8hodín).
 • Laheyovej model hodnotenia jazykových schopností.
  20.9.2024 od 8.30 – 16.30 , (prezenčne 8 a dištančne 4 hodiny).
 • Gramatický profil – GPsk. Ciele intervencie na základe záverov komplexnej diagnostiky v ranom a predškolskom veku. Bilingvizmus.
  21.9.2024 od 8.30 – 16.30 (prezenčne 8 a dištančne 4 hodiny)
 • Logopedická intervencia pri VJP.
  24.10.2024 od 8.30 – 16.30 (prezenčne 8 a dištančne 4 hodiny).
 • Vývinová jazyková porucha v predškolskom veku, skupinové formy intervencie.
  24.10.2024 od 8.30 – 16.30 (8 prezenčne).

Prezentovanie záverečných výstupov pre získanie certifikátu online v priebehu novembra - upresníme priamo počas inovačného vzdelávania

 • Hodnotenie jazykových schopností podľa Laheyovej modelu (1 klient).
 • Stanovenie cieľov intervencie a terapeutického plánu pre 1 klienta, videoukážka príkladu intervenčného postupu (max.2 min). 

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte mailom : logopedi@detskarec.sk

Počas vzdelávania poskytujeme malé občerstvenie (káva, nápoje), obedy si účastníci zabezpečujú individuálne mimo prednáškovej sály. 

Zmena termínov vyhradená - v kompetencii realizátora vzdelávania a lektorov.

Tešíme sa na spoločný čas vzdelávania.

Tím IDR

Príplatok za inovačné vzdelávanie sa od 1. 9. 2019 poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. Tento príplatok sa poskytne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o jeho vyplácanie a vypláca sa po dobu siedmich rokov. Podmienkou je, že sa Vám nevypláca príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, prípadne iný príplatok za profesijný rozvoj, pretože celkovú suma týchto príplatkov môže byť najviac 12 %.