Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia   -  zahŕňajúca ranú logopedickú intervenciu, Laheyovej model, GPS, VJP v predškolskom veku a pod.). Podrobné informácie pripravujeme.