Naši špecialisti | Mgr. Ivana KALETOVÁ

Mgr. Ivana KALETOVÁ

• logopedička
• špecializuje sa na oblasť ranej intervencie  

Má skúsenosti s diagnostikou detí s NKS v ranom veku a narušením zvukovej roviny reči, tiež vo vedení individuálnej i skupinovej terapie (Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina). Participuje na vytvorení skrátenej verzie skríningového nástroja TEKOS - hodnotenia komunikačného správania pre deti (8-30 mesiacov).