Naši špecialisti | Mgr. Anna SATINOVÁ

Mgr. Anna SATINOVÁ

• psychologička
• špecializuje sa na poskytovanie komplexnej psychologickej starostlivosti deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a poskytuje poradenstvo ich rodičom