Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. (odporúčané pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. (odporúčané pre školákov v 3. – 4. ročníku ZŠ)

Našou úlohou je u detí nielen podpopriť rečové a jazykové schopnosti, či naučiť čítať a pravopis ale i pracovať s textom a naučiť ich  efektívne sa učiť. Preto sme rozšírili našu podporu o kurz stratégie práce s textom, ktorá dajú deťom čitateľom "bonus" do ďalších školských rokov a umožni im zoznámiť sa aj s ínymi deťmi s podobnými problémami v čítaní, ale inak výnimočnými osôbkami.

Cieľová skupina: 3. – 4. ročník ZŠ - naši aktuálni klienti
Termíny 6 stretnutí: 3.11, 10.11, 24.11,1.12, 8.12 a 15.12.2022, vo štvrtky od 16.30 -17.30 hod.
Registrácia do 19.10.2022
Cena : 175 €
(v cene je aj metodický materiál)

Kurz sa zameriava na osvojovanie efektívnych stratégií učenia, teda spôsobov, ako je možné pracovať s náučným textom. Osobitný dôraz sa bude klásť na vzbudenie motivácie u dieťaťa, podporovanie radosti z nadobúdania nových poznatkov. Cieľom kurzu je oboznámiť deti s metódami multistrategického učenia, ktoré boli Národným panelom čítania v USA (2000) označené za efektívne - monitorovanie porozumenia, kooperatívne učenie, používanie grafických značiek, kladenie otázok a sumarizácia.