Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou - od 27.9.2021

Skupina pre rodičov detí s diagnostikovanou zajakavosťou - od 27.9.2021

V našej starostlivosti máme približne 20% detí so zajakavosťou - vo veku od 2,3 – 18 rokov, navštevujú nás aj dospelí klienti.

Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti so starostlivosťou o deti so zajakavosťou sme sa rozhodli ponúknuť rodičom našich detí väčšiu podporu - vo forme skupinových stretnutí pre rodičov. Uvedomujeme si, že rodičia hrajú pri riešení tohto problému kľúčovú úlohu a môžu byť svojim deťom v ich ťažkostiach veľmi nápomocní. Aj preto sa skupinové stretnutia pre rodičov detí so zajakavosťou stávajú neoddeliteľnou súčasťou terapie zajakavosti v našom zariadení.

Skupinové stretnutia sú nevyhnutnou a efektívnou súčasťou individuálnej terapie zajakavosti – preto ich poskytujeme výlučne našim klientom.

Zameranie:

Na stretnutiach hovoríme o zajakavosti, modelujeme jej príznaky, učíme sa reagovať na jej prejavy v reči dieťaťa, hovoríme o tom, čo primárne a sekundárne prejavy zajakavosti fixuje a naopak, čo ich nerozvíja, a tiež spoločne pracujeme na primeraných postojoch k zajakavosti.

Priebeh:

Rodičovská skupina má uzavretý charakter, teda na stretnutiach sa stretávajú tí istí rodičia (našich klientov) v určenom čase (počas 6 stretnutí). Skupina je vedená logopedičkami špecializujúcimi sa na problematiku zajakavosti a prebieha najmä interaktívne a zážitkovo.

Suma: 185 eur v prípade účasti jedného rodiča (6 stretnutí)

Termíny  aktuálnych stretnutí: 27.9.2021; 4.10.2021; 11.10.2021; 18.10.2021; 25.10.2021; 8.11.2021 - vždy od 17.00